Visontheffing haven.

Beste vissers,

Juli 2020.
Sinds kort is het door de Sportvisserij Nederland verplicht gesteld om naast een geldige visvergunning óók een Bestuurlijke Ontheffing afgegeven door de W.S.V. Hoogeerd te kunnen overleggen bij een controle als u binnen de wateren van onze haven vist. Dit geldt óók voor het vissen vanaf de eigen boot.
Wij, het bestuur, zijn over deze vreemde gang van zaken in conclaaf met Sportvisserij Nederland, maar om uzelf een boete van € 150,00 te besparen, kunt u bij de havenmeester een ‘bestuurlijke ontheffing visverbod’ op naam laten uitschrijven. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Regels en verplichtingen verbonden aan de ontheffing
1. U mag met uw hengel géén hinder opleveren voor schepen en andere leden in de haven en dient aanwijzingen van de havenmeester of andere gezaghebbenden in de haven op te volgen.

2. Lijnen, kunstaas en aanverwante zaken, dienen indien losgeraakt, verstrengeld of anderszins van de hengel vrijgekomen, direct opgeruimd te worden. Dit telt ook voor de oever.

3. Fuiken, leefnetten en dergelijke al dan niet bij wet verboden, mogen in ieder geval niet aan haveneigendommen bevestigd worden, evenmin mogen deze zaken hinder veroorzaken.

4. De W.S.V. Hoogeerd is in geen enkel geval of situatie aansprakelijk voor schades en anderszins, voortkomende uit de verlening van een bestuurlijke ontheffing op het visverbod.

5. De ontheffing op het visverbod kan te allen tijde ingetrokken worden door de havenmeester of een gezaghebbende in de haven, indien er niet juist met de verleende toestemming wordt omgegaan.

6. De ontheffing op het visverbod dient op verzoek van de havenmeester of een gezaghebbende op de haven, getoond te worden en kan direct gevorderd worden zonder verdere toelichting.