Vereniging

 

Watersportvereniging Hoogeerd viert in september 2016 haar veertig jarig bestaan. De vereniging is in 1976 opgericht en de haven was toen gesitueerd in de dode Maasarm, in het gebied de Loonsewaard, ter hoogte van Hotel-Restaurant-Café Hoogeerd te Niftrik. In het voorjaar van 1999 is de jachthaven verhuisd naar de huidige locatie achter in deze dode Maasarm.

De vereniging ontleent zijn bestaansrecht aan een grote groep enthousiaste leden, die voor de vereniging door de jaren heen veel vrije tijd en inzet hebben geïnvesteerd. Onze vereniging is geleidelijk gegroeid naar zo’n 100 leden en donateurs.

De doelstelling van de vereniging is om collectief watersport te bedrijven in volle harmonie; daarom verwachten wij nogal wat van onze leden, donateurs en gasten. Als bestuur hopen wij dat ieder zich loyaal en constructief opstelt om genoemde doelstelling te bereiken.

Om deze collectieve doelstelling gestalte te geven, worden er gedurende het hele jaar diverse activiteiten georganiseerd. Dit kunnen vaartochten, gezellige bijeenkomsten, cursussen en bijvoorbeeld gezamelijke werkdagen zijn. Iedereen is vrij om aan deze activiteiten deel te nemen. Maar de activiteiten zijn wel bedoeld ter ondersteuning en bevordering van de goede sfeer en het onderhouden van de onderlinge sociale contacten binnen de vereniging.

 

Wilt u lid worden? >