Afspuitplaats

Bekisting uitzetten en maken

Jaar 1999.
Nadat de kade en de beide opritten gereed waren kon een aanvang gemaakt worden met het maken van de afspuitplaats. Gezien de tegenwoordige milieueisen mag het afvalwater, dat ontstaat door het schoonspuiten van de boten, niet zo maar in de riolering of terug in het oppervlaktewater worden geloosd. Het moet dus worden opgevangen en in speciale scheidingsputten worden gereinigd van zand, schelpdieren, verfresten en olie. Dit gebeurd dmv bezinken in enkele betonnen putten, die naast de afspuitplaats moeten komen. In het midden van de afspuitplaats moet een opvangput met rooster komen van waar het water naar de bezinkputten geleid wordt.
Om te zorgen dat al het water vlot naar de afvoer loopt, dient de gehele afspuitplaats goed waterpas te liggen en voldoende afschot te hebben naar het midden waar de langwerpige afvoer komt. Bij het meten en het maken van de bekisting en bewapening, dient dus grote zorgvuldigheid in acht te worden genomen.

Ook bij deze klus is weer veel werk verzet door studenten van de MTS Bouwkunde te Nijmegen.

 
Het terrein waar de afspuitplaats moet komen is al vlak gemaakt. Met landmeetapparatuur en touw worden alle maten uitgezet.

 

De gleuven voor de bekisting worden uitgegraven.

 

Ja ja, het komt op de milimeter aan!

 

In het midden de bekisting voor de langwerpige afvoerput.

 

Het wordt een strak geheel. De boten zijn al overgevaren.

 

De aansluiting aan de hellingbaan moet wel precies gemaakt worden.

 

De bekistingdelen voor de zijkanten worden gemaakt.

 

Toch lastig die bewapening.

 

Nog meer bekisting. . . . . .

 

Ze hebben er goed weer bij.

 

De contouren van de afspuitplaats zijn nu goed zichtbaar. Ook de bekisting van de afvoerput is heel duidelijk.

 

Matjes knippen . . . .

 

Er valt heel wat te sjouwen voordat er beton gestort kan worden.

 

De contaiers, die nog op de grond staan, doen al goede dienst.

 

Naar boven ->