Deze website is onbruikbaar gemaakt i.v.m. wanbetaling!

Beste bezoeker,

De website wsvhoogeerd.nl is niet bereikbaar i.v.m. wanbetaling! Ondanks herhaaldelijke verzoeken tot betaling, is dit nog immer niet gebeurt.

Tot op heden zijn de website, administratieve back-end en de e-mailadressen, uit coulance van de voormalig secretaris, de heer M.H. ter Haar operationeel gehouden. U zult wellicht begrijpen dat de lastercampagne gevoerd door de nog zittende bestuursleden, een einde maken aan deze bereidwilligheid.

Zodra de openstaande declaratie ad €2402,26 ten behoeve van de domeinhosting, webhosting en ontwikkeling van de website en ERP-CRM voldaan zijn, worden de website, back-end en e-mailadressen weer toegankelijk gemaakt.

Routebeschrijving naar WSV Hoogeerd

Onze jachthaven is zowel over de weg als over het water prima bereikbaar. Voor het gemak hier toch wat aanwijzingen:

Over de weg:
Komt u vanuit het zuiden of noorden over de A50, dan kiest u bij knooppunt Bankhoef de A326 richting Nijmegen. U neemt de eerste afslag naar Wijchen. Ga onder aan de afslag rechtsaf richting Niftrik.
Bij de 1e rotonde gaat u linksaf en bij de tweede rotonde rechtdoor richting Grave. Bij de eerstvolgende afslag gaat u rechtsaf richting industrieterrein Loonsewaard. U rijdt de dijk op en steekt deze recht over. Blijf de Van Cittersweg volgen en u ziet onze jachthaven rechts liggen. Bij de 1e poort vindt U de ingang van de haven.

Over het water:
Komt u stroomafwaarts: vanuit de sluis in Grave, dan gaat u bij de eerste gelegenheid aan stuurboord de afgedamde Maasarm in. Let op dat u de invaart neemt die is voorzien van rode en groene paalbakens alsmede een bord “Jachthavens”.

Komt u stroomopwaarts: eerst onder de spoorbrug en vervolgens de verkeersbrug (A50) van Ravenstein door, dan gaat u bij de eerste gelegenheid aan bakboord de afgedamde Maasarm in. Aangegeven met rode- en groene paalbakens.

U vaart helemaal naar het einde van de Maasarm. Uiteindelijk komt u langs onze buren de ZRMV De Batavier. Vaart U rustig door dan komt U vanzelf bij onze meldsteiger, voor U aan stuurboordzijde.
Op deze steiger staat ook een bord met het telefoonnummer van de havenmeester.

Plattegrond