De Commissies

Binnen de vereniging bestaan naast het bestuur nog een aantal commissies en functies voor de verschillende uitvoerende taken.
De commissies worden veelal aangestuurd door een bestuurslid. Tevens vervult één van de leden van de vereniging een (soms zelfstandige) voortrekkersrol (commissaris) en stuurt de groep bij haar uitvoerende taken. Voorts zijn er binnen iedere commissie uiteraard weer meerdere vrijwillige enthousiaste leden, die zich graag inzetten bij al dat werk voor de vereniging en jachthaven.

We kennen de volgende commissies/functies:

Haven/Nat Fons Evers
Terrein/Droog John Kersten
Dame Kaag (Woensdagploeg) Jan Hylkema
Bar Dame Kaag Diane Janssen
Activiteitencommissie Vacant
Federatiecontactpersoon Jane Kremers
Hijsploeg Arthur van Geenen
Ledenadministratie Michel ter Haar
Redactie Marifoon Elly van Rossum
Webmaster Rob Brussen
Indien u zich wilt opgeven voor een werkgroep (commissie), dan kunt u het commissieformulier invullen.

Hier vind u ons Organigram.