Ons bestuur

Het bestuur van wsv Hoogeerd bestaat uit:

Functie

Naam

André van den Broek,
voorzitter@wsvhgrd.nl
Michel ter Haar,
secretariaat@wsvhgrd.nl
Yannick Viguurs,
penningmeester@wsvhgrd.nl
Fons Evers,
Fons@wsvhgrd.nl
Perry Rengers,
perry@wsvhgrd.nl
Het bestuur legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af tijdens de algemene ledenvergaderingen die meestal in april gehouden wordt. Verder zijn er een aantal actieve commissies.

Wilt u iets aan de leden van het bestuur voorleggen, stuur dan een email naar het het secretariaat.

Wilt u iets bespreken met het Bestuur dan kan dat voorafgaand aan een Bestuursvergadering. Het Bestuur vergadert 1x per maand.
Van 19:30 – 20:00 is tijd ingeruimd voor gesprek met de leden, indien een aanvraag is ingediend bij de secretaris onder vermelding van het onderwerp waar u over wilt praten.

Hier vind u ons Organigram.