De Commissies

 

Binnen de vereniging bestaan naast het bestuur nog een aantal commissies en functies voor de verschillende uitvoerende taken.
De commissies worden veelal aangestuurd door een van de bestuursleden. Tevens vervult een van de leden van de vereniging een (soms zelfstandige) voortrekkersrol en stuurt de groep bij haar uitvoerende taken. Voorts zijn er binnen iedere commissie weer meerdere vrijwillige enthousiaste leden, die zich graag inzetten bij al dat werk voor de vereniging en jachthaven.

We kennen de volgende commissies/functies

Haven/Nat
Terrein/Droog
Dame Kaag

- Dame Kaag (Bar)
Activiteitencommissie
Federatiecontactpersoon
Hijsploeg
Ledenadministratie
Redactie Marifoon
Webmaster

Fons Evers
Leo Goossens
Michel ter Haar
Angélique Lensen
vacant
vacant
vacant
Jan van Es
Elly van Rossum
Rob Brussen

 

Organigram wsv Hoogeerd